ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบเนื้อหาภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายเอกลักษณ์ของอำเภออัมพวา สมุทรสงครามเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตดา ปรัตถจริยา
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การออกแบบเนื้อหาภาษอังกฤษ;การสื่อความหมายเอกลักษณ์
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การบริหารตลาดน้ำอัมพวา สถานที่นี้ถูกสร้างเป็นสถานที่พักผ่อนและเที่ยวชม สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย สถานที่พักภัตตาคารที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และแหล่งเรียนรู้ คือ หิ่งห้อย และต้นลำพู อำเภออัมพวา เป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีตลาดน้ำยามเย็น สามารถชมหิ่งห้อยจำนวนมากเกาะต้นลำพู ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของแต่ละปี ด้านการสื่อความหมายเอกลักษณ์ของอำเภออัมพวา ซึ่งผู้วิจัยได้พบและควรออกแบบเพื่อนำเสนอเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษมีอยู่ 6 ประเด็น คือ 1 ) ประวัติ ความเป็นของอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 2) ประวัติศาสตร์อุทยานรัชกาลที่ 2 3) จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ตลาดน้ำอัมพวา 4) แหล่งเรียนรู้ระบบเชิงนิเวศ หิ่งห้อย และต้นลำพู 5) การดูแลรักษาอำเภออัมพวา เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/499/1/067-54.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การออกแบบเนื้อหาภาษาอังกฤษในการสื่อความหมายเอกลักษณ์ของอำเภออัมพวา สมุทรสงครามเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง