ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เซ็นเซอร์กระดาษอัจฉริยะสำหรับตรวจวินิจฉัยดีเอ็นเอของโรคติดต่อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ ชัยลภากุล
เจ้าของผลงานร่วม ปฤญจพร ทีงาม , ธีรยุทธ วิไลวัลย์ , Charles Sherman Henry , วีณา เสียงเพราะ , อดิสร เตือนตรานนท์
คำสำคัญ เซ็นเซอร์กระดาษ;ดีเอ็นเอของโรคติดต่อ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เซ็นเซอร์กระดาษสำหรับตรวจวินิจฉัยดีเอ็นเอของโรคติดต่อนี้ อาศัยหลักการตรวจวัดเชิงสี โดยใช้ acpcPNA เป็นโพรบในการตรวจจับดีเอ็นเอเป้าหมาย และเหนี่ยวนำให้อนุภาคเงินขนาดนาโนเกิดการเปลี่ยนแปลงสี ซึ่งสามารถติดตามผลได้ด้วยตาเปล่าหรือการใช้แอพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนในกรณีที่ต้องการทราบปริมาณดีเอ็นเอ โดยเซ็นเซอร์กระดาษนี้ถูกออกแบบให้สามารถตรวจคัดกรองดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเมอร์ส วัณโรคและโรคมะเร็งปากมดลูกได้พร้อมกัน เซ็นเซอร์กระดาษนี้มีความโดดเด่นในแง่ของการใช้งานง่าย ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาไม่แพง จึงเหมาะในการเป็นอุปกรณ์ทางเลือกสำหรับการตรวจวัด ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT: Point-Of-Care Testing)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เซ็นเซอร์กระดาษอัจฉริยะสำหรับตรวจวินิจฉัยดีเอ็นเอของโรคติดต่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง