ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อิมมูโนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดโปรตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรวรรณ ชัยลภากุล
เจ้าของผลงานร่วม สุชานาถ บุญแก้ว , วีณา เสียงเพราะ , สุดเขต ไชโย , ศักดิ์ดา จำปาสา
คำสำคัญ อิมมูโนเซนเซอร์;การตรวจวัดโปรตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อิมมูโนเซนเซอร์ฐานกระดาษ (paper-based immunosensor) สำหรับการตรวจวัดโปรตีนที่บ่งบอกความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ (C-reactive protein) ร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า ซึ่งใช้หลักการจับกันโดยตรงระหว่างสารชีวโมเลกุล เซนเซอร์ฐานกระดาษถูกออกแบบเพื่อผสมผสานการเตรียมเซนเซอร์และการตรวจวัดให้อยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเดียว มีราคาถูก การใช้งานง่าย พกพาได้สะดวก มีความถูกต้องแม่นยำสูง สามารถตรวจวัดได้ครอบคลุมถึงระดับนาโนกรัมต่อมิลลิลิตร เซนเซอร์ถูกพัฒนามาเพื่อที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลที่ห่างไกล ได้ประเมินความเสี่ยงของประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจ นำไปสู่การติดตามการรักษาโรค หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงนั้นลง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อิมมูโนเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าสำหรับการตรวจวัดโปรตีนที่ตอบสนองต่อการอักเสบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง