ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์กักเก็บพลังงานแบบไฮบริดเก็บพลังงานสูงและประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มนตรี สว่างพฤกษ์
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐพล ภัทรสุภากุล , พรรณศิริ สุขท่า , ปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ , ศรันย์ กาฬะสิน , สรชา โกษาแสง , จุฑาภรณ์ วุฒิพรหม , มนทกานต์ สุขสมบูรณ์ , แสงชัย ศราวุธานุกูล
คำสำคัญ ไฮบริด;อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน
หน่วยงาน สถาบันวิทยสิริเมธี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย อุปกรณ์เก็บพลังงานแบบไฮบริดหรือลิเทียม-คาแปซิเตอร์ นับเป็นการรวมความสามารถของแบตเตอรี่และตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดเข้าไว้ด้วยกัน คือสามารถกักเก็บพลังงานได้มากรวมถึงอัดและคายประจุได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการใช้วัสดุกราฟีนแอโรเจล 3 มิติที่เจือไนโตรเจนเป็นขั้วลบ โครงสร้างที่เชื่อมต่อกันของแอโรเจลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในระบบ อีกทั้งหมู่ฟังก์ชันไนโตรเจนที่ถูกเติมบนพื้นผิวของวัสดุจะช่วยดึงดูดไอออนให้เกิดการเก็บพลังงานผ่านการเกิดปฏิกิริยา ลิเทียม-คาแปซิเตอร์ในงานวิจัยนี้ให้ค่าพลังงานไฟฟ้าจำเพาะสูงถึง 170 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมซึ่งมากกว่าแบตเตอรี่ และให้ค่ากำลังไฟฟ้าจำเพาะ 25,750 วัตต์ต่อกิโลกรัม หรือสามารถอัดและคายประจุได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 วินาที
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อุปกรณ์กักเก็บพลังงานแบบไฮบริดเก็บพลังงานสูงและประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง