ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ
คำสำคัญ เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค;เครื่องอัลตราซาวด์
หน่วยงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้อัลตราซาวด์นำเป็นนวัตกรรมการรักษาโรคนิ้วล็อคที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย เป็นการรักษาที่ได้ผลดี สะดวก ประหยัด แม่นยำ ปลอดภัย ฟื้นตัวไว ผู้ป่วยมีความพึงพอใจสูง สามารถบริหารทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยของความสำเร็จเกิดมาจากการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาผสมผสานกับวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่เดิม เพื่อประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การใช้เข็มผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อคผ่านผิวหนังโดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์นำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง