ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อาษาเฟรมเวิร์ค
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาษา ตั้งจิตสมคิด
คำสำคัญ อาษาเฟรมเวิร์ค;Platform of Things
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เทคโนโลยีฐานอาษาเฟรมเวิร์คเป็นแพลทฟอร์มในทุกสรรพสิ่งหรือ Platform of Things (PoT) สามารถเชื่อมโยงและรองรับ การประมวลผล, การแสดงผล, การติดต่อสื่อสารผ่าน Cloud ได้แบบ One Stop Service โดยงานที่รองรับมีดังต่อไปนี้ (1) DeepTech / AI นำไปสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วยอัลกอริทึม DeepLearning หรือ MachineLearning ได้ (2) MarTech / BigData Analytic นำไปสร้างแผนการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลทาง Data Science ได้ (3) FinTech / Blockchain นำไปสร้าง ICO สกุลเงินดิจิทัลและเขียนอัลกอริทึม Blockchain ได้ (4) MedTech EdTech UX/UI นำไปสร้าง UX/UI ทางด้านการแพทย์และการศึกษาในทุกระดับชั้นได้ (5) AgTech / Controller นำไปควบคุมอุปกรณ์ Hardware ต่างๆผ่านทาง Cloud และ Smart Devices ได้ (6) ioT / {REST:API} ควบคุมอุปกรณ์ ioT ผ่าน Representational State Transfer {REST API} ได้ (7) UAV / TCP/UDP ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle) ผ่านโปรโตคอล TCP หรือ UDP ได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อาษาเฟรมเวิร์ค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.