ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF dry blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม Jareer Mansour Abu-Ali
คำสำคัญ นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสด;RF dry blanching;การทำงานของเอนไซม์
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF dry blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ คงสภาพสี และกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง” เป็นขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อนและรวดเร็วที่สามารถทดแทนวิธีการลวกด้วยน้ำร้อนหรือไอน้ำแบบดั้งเดิม ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าสองเท่า และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากจากการลดปริมาณน้ำ ไฟฟ้า พลังงาน และแรงงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อมาต่อยอดกับนวัตกรรมการอบแห้งด้วยอุณหภูมิต่ำ (Low impact drying) และบรรจุโดยใช้ฟิล์มบริโภคได้ที่คงสภาพสีและเก็บรักษาปริมาณสารระเหยที่ให้กลิ่นรสอันเป็นเอกลักษณ์ของในสมุนไพรไว้ได้มากอย่างมีนัยสำคัญนั้น ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรอบแห้งที่ได้จึงมีสี กลิ่นรส เนื้อสัมผัส และรสชาติใกล้เคียงกับของสด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกต่อการบริโภคของผู้บริโภค ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา และสามารถจัดเป็นชุดสมุนไพรเครื่องแกงสำหรับประกอบอาหาร ได้แก่ ชุดต้มยำ ชุดลาบ ชุดต้มข่า เป็นต้น จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ทั้งในประเทศและส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF dry blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง