ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระดูกเทียมก้อนแข็งเนื้อพรุนผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิทธิพร บุณยนิตย์
เจ้าของผลงานร่วม วัชระ สนธิชัย , รัชภรณ์ มีเงิน , อนิรุทธิ์ รักสุจริต , ศักดิ์กิตติ บุณยนิตย์ , Dexter Chai , ทิวาสวัสดิ์ ศิริโสม , พยุง เจียรวาปี , อรอนงค์ อภิวงค์งาม , วรางกูร บุณยนิตย์ , อนุชา รักสันติ , ศักดิพล เทียนเสม , โชติกา บุณยนิตย์ , สุรพัฒนพงษ์ กุลธรรม , ดวงฤดี วงศ์เทียมชัย , รัตนา พรมอินทร์ , นพวรรณ เดชบุญ , รังสฤษฎิ์ คุณวุฒิ , พัลลภ จันทร์กระจ่าง
คำสำคัญ ผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าว;กระดูกเทียม
หน่วยงาน บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย กระดูกเทียมก้อนแข็งเนื้อพรุนผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าว เป็นวัสดุทางการแพทย์ไทยชนิด แปลกใหม่ที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์และเป็นที่ต้องการในตลาดโลก สำหรับใช้อุดเติมเต็มโพรงแหว่งโหว่ของกระดูกสิ่งมีชีวิต และสนับสนุนการซ่อมสร้างกระดูกเกิดใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับ ทั่วโลก มีข้อดีเหนือกว่าสินค้าประเภทเดียวกันจากต่างประเทศที่มีใช้ทั่วไป วัตถุดิบเป็นเปลือกหอยแครง เคลือบข้าว เพื่อช่วยให้เซลล์ตัวอ่อนได้กระดูกเกิดใหม่อย่างรวดเร็วและแข็งแรงมากขึ้นกว่าตามธรรมชาติ และได้รับการรับรองให้ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือแบบมีประสิทธิภาพภายในประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับงบประมาณประเทศนับ 500 ล้านบาทต่อปี
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


กระดูกเทียมก้อนแข็งเนื้อพรุนผลิตจากเปลือกหอยเคลือบข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง