ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการธุรกิจน้ำยาล้างจานสมุนไพรจากมะกรูดของกลุ่มแม่บ้านการเกษตรบ้านเหล่าเกวียนหัก ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กาญจนา ทองตัน
คำสำคัญ มะกรูด;สมุนไพร;การจัดการธุรกิจ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการจัดการธุรกิจน้ำยาล้างจานสมุนไพร จากมะกรูดของกลุ่มแม่บ้านการเกษตร บ้านเหล่าเกวียนหัก ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากการศึกษาพบว่า อายุเฉลี่ยของเกษตรกรคือ 60.53 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.66 กลุ่มแม่บ้านการเกษตรเริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2541 มีสมาชิก 13 คน และในปี พ.ศ. 2553 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 62 คน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตคือ น้ำยาล้างจาน ชนิดที่จำหน่ายเป็นขวดผลิตได้ 192 ขวดต่อปี ชนิดที่จำหน่ายเป็นกิโลกรัมผลิตได้ 1,800 กิโลกรัมต่อปี ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมี 2 ราคาคือ ราคาขวดละ 10 บาท และราคากิโลกรัมละ 25 บาท ปัญหาและอุปสรรคที่กลุ่มประสบโดยส่วนมากคือ เรื่องการวางแผนการจัดการด้านการเงินและการจัดการการผลิต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=90-95.pdf&id=972&keeptrack=10
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการธุรกิจน้ำยาล้างจานสมุนไพรจากมะกรูดของกลุ่มแม่บ้านการเกษตรบ้านเหล่าเกวียนหัก ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง