ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ และคุณภาพซาก ในไก่เนื้อสามสายพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยงยุทธ หมายเย็นกลาง
เจ้าของผลงานร่วม วิศรุต นึกรัมย์ , นฤมล สมคุณา , จรัส สว่างทัพ , ดำรง กิตติชัยศรี
คำสำคัญ กวาวเครือขาว;สมรรถภาพการเจริญเติบโต;คอเลสเตอรอล;ไตรกลีเซอไรด์;คุณภาพซาก;ไก่เนื้อสามสายพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเสริมกวาวเครือขาวที่ระดับต่าง ๆ ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และคุณภาพซากในไก่เนื้อสามสายพันธุ์ (พื้นเมือง x โร็ดไอแลนด์เรด x บาร์พลีมัทร็อค) จำนวน 75 ตัว แบบคละเพศ ให้ได้รับอาหารทดลองจำนวน 5 ทรีทเมนต์ ๆ ละ 5 ตัว ทำการศึกษาทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ช่วงคือ 1-6 สัปดาห์ และ 7-12 สัปดาห์ เก็บข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหาร เปอร์เซ็นต์ซาก และสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดไก่ที่ช่วงอายุ 12 สัปดาห์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเสริมกวาวเครือขาวที่ระดับต่าง ๆ มีผลทำให้อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ ในช่วง 1-6 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่าในช่วง 7-12 สัปดาห์ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ มีความแตกต่าง ระดับเปอร์เซ็นต์ซาก ไม่มีความแตกต่าง ระดับคอเลสเตอรอลและ ไตรกลีเซอไรด์ในซีรัมที่ได้รับอาหารเสริมกวาวเครือขาว มีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=42-47.pdf&id=964&keeptrack=17
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของการเสริมกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ระดับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ และคุณภาพซาก ในไก่เนื้อสามสายพันธุ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง