ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อยกล้าสำหรับทำนาแบบประณีต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายปัญญา เหล้าอนันต์ธนา
คำสำคัญ เครื่องปลูกข้าว;ทำนาแบบประณีต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นการนำวิธีการทำนาแบบโยนกล้า มาประยุกต์ใช้งาน โดยสร้างเป็นเครื่องจักรสำหรับลำเลียงต้นกล้าเพื่อหย่อนลงในแปลงนา สามารถปลูก ต้นกล้าได้เป็นแนวเป็นระเบียบ ต้นกล้าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ตั้งแต่รากไปจนถึงลำต้น ต้นกล้าจึงไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการรักษาตัว ทำให้ต้นกล้าเติบโตไวกว่าการปลูกด้วยเครื่องปักดำ 8 – 10 วัน และสามารถลดแรงงานคนลงได้จากการทำนาโยนปกติที่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน 17 – 20 คน เหลือเพียง 3-4 คน และตัวอุปกรณ์หย่อนกล้ามีกลไกที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=2gRBHz3oJws
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


เครื่องปลูกข้าวแบบหย่อยกล้าสำหรับทำนาแบบประณีต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง