ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับสภาพทางเคมีด้วยด่างของรำข้าวสกัดไขมันทางการค้าในการผลิตออลิโกแซ็กคาไรด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นพรีไบโอติก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กมลลักษณ์ จิรกุลกนก
เจ้าของผลงานร่วม ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
คำสำคัญ รำข้าว, ออลิโกแซ็กคาไรด์, การปรับสภาพทางเคมี, พรีไบโอติก
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การปรับสภาพทางเคมีด้วยด่างของรำข้าวสกัดไขมันทางการค้าก่อนการย่อยด้วยเอนไซม์ไซลาเนสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดออลิโกแซ็กคาไรด์ ทำให้ได้ปริมาณไซโลออลิโกแซ็กคาไรด์และอะราบิโนไซโล-ออลิโกแซ็กคาไรด์เพิ่มขึ้น ซึ่งออลิโกแซ็กคาไรด์ที่สกัดได้มีสมบัติเป็นพรีไบโอติก สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดี คือ โพรไบโอติกในกลุ่ม Bifidobacterium และ Lactobacillus ได้ และทำให้เกิดการผลิตกรดไขมันสายสั้น คือ แอซิติก โพรพิโอนิก และบิวทิริกที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง