ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
คำสำคัญ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ตำบลวังหามแห เป็นที่ราบสลับเนิน ไม่มีระบบชลประทาน เวลาฝนตกลงมาน้ำมารวมกันทำให้พืชผลเสียหาย เมื่อถึงหน้าแล้งน้ำจะมาเร็วไปเร็ว 2-3 วัน น้ำที่ตำบลวังหามแหจะแห้งไม่มีน้ำเลย การทำธนาคารน้ำใต้ดินมี 2 แบบ คือ การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิด ธนาคารน้ำใต้ดินจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีไว้สะสมน้ำเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็น มีน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกตลอดทั้งปี และลดรายจ่ายด้านพลังงานในการขุดเจาะหาน้ำสูบน้ำจากแหล่งไกล ๆ ได้ปีละหลายล้านบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=7KVqj84wBEI
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง