ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของผลงานร่วม บริษัท ว็อชด็อก จำกัด
คำสำคัญ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห จังหวัดกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด คือ การเปิดผิวดินเพื่อใช้น้ำในระดับผิวดินได้เลย โดยทำการขุดบ่อขนาดใหญ่ จะมีขนาดเท่าใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และความต้องการ น้ำที่นำมาเก็บในบ่อได้มาจากน้ำฝนหรือน้ำจากการทำธนาคารน้ำแบบปิด ช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงานในการขุดเจาะหาน้ำสูบน้ำจากแหล่งไกล ๆ ได้ปีละหลายล้านบาท วัตถุประสงค์ของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน คือ 1. แก้ปัญหาน้ำท่วม 2. แก้ปัญหาน้ำแล้ง 3. แก้ปัญหาน้ำเค็ม และ 4. แก้ปัญหาน้ำสกปรก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=8R3jXhQ54r4
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง