ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารน้ำในสวนผลไม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทานราชบุรี
คำสำคัญ การบริหารน้ำในสวนผลไม้
หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แหล่งน้ำที่ปัญญาและเพียรใช้หล่อเลี้ยงไม้ผลและพืชผักที่ปลูกอยู่ในแปลงเกษตร มาจากอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน ตำบลปากหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พอถึงฤดูแล้งไม่สามารถทำการเกษตรได้ต้องไปรับจ้างตามโรงงาน แม้จะมีอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันในพื้นที่ก็ไม่สามารถใช้น้ำได้ เพราะอ่างเก็บน้ำชำรุดต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแนวพระราชดำริให้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ พร้อมกับพระราชทานอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอปากท่อ ทั้งหมด 6 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด, อ่างเก็บน้ำห้วยพุกรูด, อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง, อ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจัน, อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบน, อ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งพรหม ทำให้อ่างเก็บน้ำเหล่านี้ส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรในตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ได้ตลอดทั้งปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=KmVxZIS-GRE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การบริหารน้ำในสวนผลไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง