ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์บริหารจัดการน้ำชุมชนของจังหวัดลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
เจ้าของผลงานร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ ศูนย์บริหารจัดการน้ำชุมชน
หน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการน้ำชุมชน และศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของ จ.ลำปาง ที่ได้มีการพัฒนานำนวัตกรรมระบบข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการน้ำมาใช้ประโยชน์ และได้ให้ความสนใจเดินเยี่ยมชมผลผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร พร้อมได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สินค้าผลิตภัณฑ์ดูดีมีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวสินค้า รวมไปถึงให้คำแนะนำในเรื่องเทคนิคการตลาดที่จะต้องมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มปริมาณตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำหรับผลการดำเนินทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ได้มีการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ดำเนินการ โดยปัจจุบันทางกลุ่มเกษตรกรใน จ.ลำปาง ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ซึ่งในโอกาสนี้ทางกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนใน จ.ลำปาง ได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาจัดแสดงและจำหน่าย โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นมากมายประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ทั้งจากต้นไผ่ ข้าว ผลไม้, ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนมแพะ ทั้งสบู่ ครีมอาบน้ำ ครีมทาผิว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ ทั้งอาหารสด เช่น ไข่ไก่ออร์แกนิค และผลไม้สด เช่นลำไย สับปะรด เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nFipkQH9qjM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ศูนย์บริหารจัดการน้ำชุมชนของจังหวัดลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง