ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
เจ้าของผลงานร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
คำสำคัญ ฝายชะลอน้ำ;การสร้างฝายแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ร่วมกับ ชุมชนบ้านสามขา คณะสงฆ์ตำบลหัวเสือ และมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี นำเยาวชนและประชาชนในเขตท้องที่สานพลังแบบประชารัฐ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ลงแรงสานปณิธานความดีสร้างฝายต้นน้ำลำธาร สืบสานแนวทางตามพระราชดำริด้วยวิถีพอเพียง ตามโครงการ “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชุมชน บ้านสามขา” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณลำห้วยในเขตพื้นที่ป่าชุมชนบ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมเป็นหัวหน้าคณะร่วมกับ นายธนิต สุภาแสน นายอำเภอแม่ทะ นายสุรินทร์ วงศ์เก๋ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ และนายบุญเรือน เฒ่าคำ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านสามขา นำทีมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด-อำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จิตอาสาทั้ง ทหาร ตำรวจ ภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำจากพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ในเขตตำบลหัวเสือ รวมจำนวนกว่า 500 คน ช่วยกันลงแรงทำกิจกรรมความดี ซ่อมแซมและสร้างฝายชะลอน้ำไปตามแนวลำห้วยในบริเวณผืนป่าชุมชนบ้านสามขา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=me8dGPDnH40
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การสร้างฝายชะลอน้ำแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง