ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทดแทนตามธรรมชาติของไร่หมุนเวียนในพื้นที่สูง จังหวัดน่าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัญญาลักษณ์ เสนาหมื่น
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงชัย , รศ.ดร.ดอกรัก มารอด
คำสำคัญ การทดแทนตามธรรมชาติ;ไร่หมุนเวียน;พื้นที่สูง
หน่วยงาน สาขาเทคโนโลยีวนวัฒน์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย จากผลการวิจัย พบว่า ในพื้นที่ศึกษาไร่หมุนเวียนปีที่ 1, 3, 5 และป่าธรรมชาติ มีการทดแทนตามธรรมชาติที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาการฟื้นฟูโดยธรรมชาติและเวลาการปล่อยทิ้งพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาความคล้ายคลึงของพรรณไม้ในไร่หมุนเวียนกับป่าธรรมชาติ พบว่า ไร่หมุนเวียนปีที่ 3 มีความคล้ายคลึงกับป่าธรรมชาติมากที่สุด จึงแสดงให้เห็นว่าถ้าหากปล่อยพื้นที่ไว้อาจไม่มีความจำเป็นต้องทำการปลูกฟื้นฟูใหม่ และสามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐทางด้านการเพิ่มพื้นที่ป่าได้โดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการปลูกป่าอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/?fbclid=IwAR1ReivxIJ7jPEqoZfwVpowuojdWjRBv8wAgIcKiV79HT1aTBwMWw3tQ3Zs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การทดแทนตามธรรมชาติของไร่หมุนเวียนในพื้นที่สูง จังหวัดน่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง