ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของระดับการกินได้พลังงานต่อการผลิตแก๊สมีเทนในโคพื้นเมืองไทย และโคพันธุ์บราห์มันลูกผสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรัญ พรหมหลวงศรี
เจ้าของผลงานร่วม Keisuke Hayashi , Makoto Otsuka , ศุภชัย อุดชาชน , กฤตพล สมมาตย์
คำสำคัญ การกินได้;แก๊สมีเทน;พลังงาน;โค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เพื่อศึกษาผลของระดับการกินได้พลังงานต่อการผลิตแก๊สมีเทนในโคพื้นเมืองไทย และโคบราห์มันลูกผสม โดยมีปัจจัยการทดลองเป็นระดับการกินได้พลังงานที่แตกต่างกัน พบว่า การกินได้พลังงานรวม การสูญเสียพลังงานในมูล การสูญเสียพลังงานในปัสสาวะ และการสูญเสียพลังงานมีเทนของ โคพื้นเมืองไทยและโคพันธุ์บราห์มันลูกผสมมีค่าที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แม้ว่าระดับการกินได้พลังงานที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการผลิตแก๊สมีเทน ที่เพิ่มขึ้นแบบเส้นโค้งกำลังสอง แต่ผลจากระดับการกินได้ของพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้สัดส่วนการผลิตแก๊สมีเทนต่อพลังงานย่อยได้ที่กินได้ และสัดส่วนการผลิต แก๊สมีเทนต่อพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้กินได้มีค่าลดลงแบบโค้งกำลังสอง ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิ์ภาพการใช้ประโยชน์อาหารพลังงานของโคพื้นเมืองไทยและโคบราห์มันลูกผสมมีค่าไม่แตกต่างกัน ระดับการกินได้ของพลังงานที่ย่อยได้ และระดับการกินได้ของพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ที่เพิ่มขึ้น สามารถลดการการผลิตแก๊สมีเทนในโคเนื้อที่ได้รับอาหารเขตร้อนได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=5-11.pdf&id=958&keeptrack=45
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของระดับการกินได้พลังงานต่อการผลิตแก๊สมีเทนในโคพื้นเมืองไทย และโคพันธุ์บราห์มันลูกผสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง