ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Auditory P300 in elderly with sensorineural hearing loss
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนภมนต์ มงคลานันท์กุล
คำสำคัญ Elderly;Sensorineural hearing loss;Cognitive ability;Hearing aid;Auditory P300 response
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย จากการศึกษาในผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อม เมื่อได้รับการใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม และใช้งานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พบว่า นอกจากจะช่วยให้สามารถใช้การฟังในการสื่อสารได้ดีขึ้นแล้ว เครื่องช่วยฟังยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองให้ความสามารถในการรับรู้ดีขึ้นด้วย และผลจากการศึกษาครั้งนี้ ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการให้คำปรึกษา เรื่องการใส่เครื่องช่วยฟังในผู้สูงอายุที่มีการสูญการเสียการได้ยิน แต่ปฏิเสธที่จะใช้เครื่องช่วยฟังอีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Auditory P300 in elderly with sensorineural hearing loss is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง