ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย
เจ้าของผลงานร่วม อรุณ จันทร์กระจ่าง , มุขดา รัตนภาสกร , สรพงษ์ วชิรรัตนพรกุล
คำสำคัญ เอกลักษณ์ประจำตัว;พ่อพันธุ์โค;ลายพิมพ์จมูก
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก จากหลักการ Principal Components Analysis (PCA) เพื่อนำไปประมวลภาพและจดจำเอกลักษณ์ของภาพ โดยใช้ภาพพิมพ์ลายจมูกโคที่มีความคมชัดและครบถ้วนสมบูรณ์ที่พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ ลูกกลิ้ง และฟองน้ำ กระดาษขาว มาสแกนแปลงเป็นภาพดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์ นำภาพ ดังกล่าวไปพิสูจน์เอกลักษณ์จากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยการนำภาพพิมพ์ลายจมูกมาสแกนให้เป็นภาพดิจิตอล ลดขนาด และปรับแต่งรูปภาพให้มีสิ่งรบกวนน้อยลง นำภาพที่ได้มาทำการแยกลายจมูกออกจากพื้นหลัง เพื่อหาลักษณะเด่นของแต่ละลายจมูก จากนั้นทำการบันทึกเก็บในฐานข้อมูล ผลการพิสูจน์พ่อโคจำนวน 1,800 ภาพ จาก พ่อโค 120 ตัว พบว่ามีความถูกต้อง 85 - 93% (1,530/1,800 - 714/768) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคมชัดของภาพ แต่ถ้านำลายพิมพ์จมูกโคที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล จำนวน 288 ภาพ จากพ่อโค 24 ตัว มาทดลองพบว่ามีความถูกต้อง 100% (288/288)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=1-4.pdf&id=957&keeptrack=15
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาระบบการระบุเอกลักษณ์ประจำตัวพ่อพันธุ์โคโดยลายพิมพ์จมูก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง