ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กัญญา เจริญศิลป์
เจ้าของผลงานร่วม มนต์ชัย ดวงจินดา , สุภร กตเวทิน , พรรณวดี โสพรรณรัตน์
คำสำคัญ ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ;ไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี;เครื่องหมายพันธุกรรม;ลักษณะการให้ผลผลิตไข่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วัตถุประสงค์เพื่อตรวจหายีนที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี จำนวน 230 และ 220 ตัวอย่าง และตรวจสอบรูปแบบจีโนไทป์ของยีน 24BP-PRL ด้วยเทคนิคการให้ PCR ยีน 5FA-PRL, BMPR-IB,cGH, GnRHR และ ยีน NPY ด้วยเทคนิค PCR-RFLP จากการศึกษาพบว่าในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำไม่พบความสัมพันธ์ของยีน BMPR-IB, cGH, GnRHR และ NPY กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ แต่พบว่ายีน 5FA-PRL และ 24BP-PRL มีความสัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ และยีน 5FA-PRL เป็น major effect ของลักษณะการให้ผลผลิตไข่ อย่างไรก็ตามยีนดังกล่าวตรวจสอบรูปแบบจีโนไทป์ยากและต้นทุนสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=06-Monchai.pdf&id=812&keeptrack=8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การตรวจหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับลักษณะการให้ผลผลิตไข่ ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำและพันธุ์ชี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง