ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Enhancement of rice vinegar fermentation without nutrient supplementation by the adapted strain of Acetobacter pasteurianus SKU1108
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีริศรา พัฒนาถาวร
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. กัญจนา ธีระกุล
คำสำคัญ Acetobacter pasteurianus;Rice vinegar fermentation;Low-nutrient adaptation;fabG gene;Oxidoreductase
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย แบคทีเรียกรดน้ำส้ม A. pasteurianus G-40 คัดแยกได้จากการเลี้ยงปรับตัวอย่างต่อเนื่องของเชื้อ A. pasteurianus 7E-13 ในสภาวะสารอาหารต่ำที่อุณหภูมิ 37ºC จากการศึกษาคุณสมบัติต่างๆและ เช่น ความต้องการสารอาหารและเอทานอล การเจริญและการสร้างกรดในสภาวะต่างๆ พบว่าสายพันธุ์ปรับตัว G-40 เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวแบบต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ยีนที่เกิดการกลายอย่างน้อยหนึ่งยีนได้แก่ fabG ยังมีความสัมพันธ์ในการเจริญและการสร้างกรดในสภาวะสารอาหารต่ำ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


Enhancement of rice vinegar fermentation without nutrient supplementation by the adapted strain of Acetobacter pasteurianus SKU1108 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง