ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤกษเคมีเปรียบเทียบของดีหมี Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz วงศ์ข้าวสารค่าง (Cardiopteridaceae) และฤทธิ์ทางชีววิทยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายก้องกิดากร ทวีปัญญาภรณ์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วัชโรทัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐา เสนีวาส
คำสำคัญ Gonocaryum lobbianum;Phytochemistry;Chlorella sp.;Antialgal
หน่วยงาน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ต้นดีหมี เป็นไม้ในป่าดิบแล้งพบคุณสมบัติทางสมุนไพร ได้ทำการสกัดสารละลายขั่วต่ำ และวิเคราะห์ทางพฤกษเคมี ด้วยวิธี Thin Leyer Chomatography และ High Performance Liquid Chromatography พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างพื้นที่เมื่อวิเคราะห์ด้วย HPLC แต่ TLC แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างพื้นที่ในสารกลุ่มย่อย ด้านการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพกับสาหร่ายสีเขียว Chlorella sp. พบว่าเปลือกต้นมีผลต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ความเข้มข้นสูง(1,000 ppm) ในขณะที่สารสกัดขั่วต่ำจากใบพบผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเล็กน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://thai-explore.net/
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พฤกษเคมีเปรียบเทียบของดีหมี Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz วงศ์ข้าวสารค่าง (Cardiopteridaceae) และฤทธิ์ทางชีววิทยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง