ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาโครงร่าง Scaffold อัลบูมิน/แป้ง เพื่อการเข้ากันได้กับเซลล์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวธฤษวรรณ ประสพดี
คำสำคัญ Scaffold;BSA/Starch Scaffold;Biocompatible
หน่วยงาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การใช้อัลบูมิน (Albumin) ซึ่งมีมากในไข่ขาว และแป้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากในประเทศไทยมาพัฒนาเป็นโครงร่าง Scaffold ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ทำให้ได้โครงร่างเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะเป็นรูพรุน สามารถนำมาใช้เลี้ยงและเข้ากันได้กับเซลล์ตับ โดยการ treat โครงร่างเลี้ยงเซลล์ด้วยแอลกอฮอล์ทำให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่ราคาถูกและมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อตับและอวัยวะตับต่อไปในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง