ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง  ROLES OF TRANSCRITIONAL REGULATOR Asg1 FOR REGULATION OF GENE EXPRESSION AND PROGRAMMED CELL DEATH IN THE YEAST SACCHAROMYCES CEREVISIAE 
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Mr. Napachai Rodboon
คำสำคัญ Yeast;Apoptosis;Asg1;Oxidative stress;Saccharomyces cerevisiae;Transcription factor
หน่วยงาน KMUTT
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย Model for role of transcriptional factor Asg1during H2O2 induce apoptosis Zinc cluster protein Asg1 regulates gene involved in stress response, including oxidative phosphorylation (ATP10, COX1 and CYT1), TCA cycle (SDH2 and GDH2), cellular defense (SOD1/2 and GPX1/2) and apoptosis pathway (AIF1, YCA1, MCA1 and BIR1). 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.genetech.kmutt.ac.th/
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง