ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาสำรับอาหาร เพื่อสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ สํารับอาหาร;เด็กปฐมวัย;ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี กรมอนามัย
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย สํารับอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 20 สํารับ จัดเป็นชุดสํารับอาหารมื้อกลางวัน ประกอบด้วยอาหารคาว 1-2 อย่าง และผลไม้ หรือขนมหวาน 1 อย่าง สํารับอาหารมื้อว่างประกอบด้วย นมรสจืดและผลไม้มีปริมาณพลังงาน มีสัดส่วน คาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมัน เฉลี่ยร้อยละ 55.60 : 15.06 : 29.82 ตามลําดับ มีแร่ธาตุ และวิตามินที่สําคัญ ได้แก่ แคลเซียม เหล็ก วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี เฉลี่ยร้อยละ 255.15, 3.29, 0.29, 0.68, 40.17 มิลลิกรัม ตามลําดับ วิตามินเอเฉลี่ยร้อยละ 215.28 RE. และใยอาหารเฉลี่ยร้อยละ 3.67 กรัม ตํารับอาหารได้รับการยอมรับจากเด็กปฐมวัย โดยมีคะแนนการยอมรับอยู่ในระดับที่ชอบอยู่ระหว่าง 0.00 – 1.00 โดยตํารับอาหารที่เด็กยอมรับมากที่สุด มี 4 ตํารับ คือ แกงจืดผักกาดขาวหมูสับ ไก่ทอด ต้มยําไก่ และไข่เจียวทรงเครื่อง รองลงมา ปลาทูทอด และเส้นหมี่น้ำลูกชิ้นปลา ตามลําดับ ตํารับอาหารที่เด็กยอมรับน้อย-น้อยที่สุด คือ ผัดผักกวางตุ้งหมูสับ เต้าส่วน และผัดผักบุ้งจีนไก่สับ ตามลําดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://apps.hpc.go.th/dl/web/upFile/2018/08-4245-20180816042129/8d36f5b465a2dafd58fe8bade37ba281.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาสำรับอาหาร เพื่อสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง