ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องผลิตไบโอดีเซลจากขยะรีไซเคิล(น้ำมันเก่าเหลือทิ้ง)สู่ชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสุทัศน์ สุขารมย์
คำสำคัญ ขยะรีไซเคิล;ไบโอดีเซล
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นเครื่องผลิตไบโอดีเซลจากขยะรีไซเคิล (น้ำมันเก่าเหลือทิ้ง) มีขนาดกำลังการผลิต 2 ลิตร ใช้กระบวนการผลิต ไบโอดีเซลจากกระบวนการทำปฏิกิริยา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นใช้ระยะเวลาในการผลิตไบโอดีเซล ทั้งกระบวนการ เพียง 3.5 ชั่วโมง มีการสูญเสียของน้ำมันไปในกับขั้นตอนการแยกชั้นกลีเซอรีนทิ้ง ประมาณ15-20% โดยคุณภาพของไบโอดีเซล มีคุณภาพเทียบเคียงกับมาตรฐานไบโอดีเซลชุมชนเครื่องตากกล้วยระบบน้ำหยดหมุนตามดวงอาทิตย์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=0bPcag1dRpg
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง