ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พืชอาหารและพืชสมุนไพรของชุมชนบ้านปิตุคี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดลนภัส กันธะลี
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ พืชสมุนไพร, ความหลากชนิด, การใช้ประโยชน์, ป่าชุมชนบ้านปิตุคี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผลการสำรวจพบพืชที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น 94 ชนิด สามารถจำแนกชนิดได้ 83 ชนิด และไม่สามารถจำแนกชนิดได้ 11 ชนิด แบ่งเป็นพืชอาหาร 56 ชนิด และพืชสมุนไพร 68 ชนิด โดยแบ่งย่อยเป็นพืชอาหารอย่างเดียว 14 ชนิด พืชอาหารและพืชสมุนไพร 42 ชนิด และพืชสมุนไพรอย่างเดียว 27 ชนิด พืชที่นิยมใช้มากที่สุด 5 อันดับแรกคือ เอ็นยืด ผักกาดส้ม ขมิ้นอ้อย ไมยราบ และ สาบแร้งสาบกา
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พืชอาหารและพืชสมุนไพรของชุมชนบ้านปิตุคี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง