ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การนึ่งข้าวเพื่อการขัดสี(แปรรูป)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรอนงค์ นัยวิกุล
คำสำคัญ ข้าวนึ่ง;อาหารแช่แข็ง;ข้าวแช่แข็ง;การแช่แข็ง;ชีววิทยาการเยือกแข็ง;ไมโครเวฟ
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกต่างประเทศเป็นปริมาณมาก ข้าวนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้าวที่ส่งออกต่างประเทศและมีราคาข้าวที่น่าสนใจ ซึ่งข้อดีของข้าวนึ่งสามารถเก็บรักษาได้นาน และมีคุณค่าทางอาหารอย่างมาก แต่ปัญหาของข้าวนึ่งมาจากสีข้าว ที่ผู้บริโภคยังไม่นิยมเนื่องจากสีของข้าว มีสีเหลือง แต่ประโยชน์ของข้าวนึ่งนั้น จะเป็นข้าวเต็มเมล็ดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการนึ่งข้าวจะทำให้ข้าวมีความแกร่ง ไม่หักง่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Yv13rmXBAGA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง