ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นศ.มทร.ธัญบุรี สร้างระบบ ‘มอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน’ ผ่านมือถือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พีระพงษ์ ทองสุข
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐฑิตา อินวัตพันธ์
คำสำคัญ ระบบมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน;แอปพลิเคชั่น
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ปัญหาด้านพลังงานที่มีการใช้กันอย่างสิ้นเปลืองและอาจเกินความจำเป็น รวมถึงการไม่ตระหนักถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่าย ระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านทางมือถือ โดยระบบนี้ประกอบไปด้วยการทำงาน 2 ส่วน คือ ส่วนของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น เป็นไฮไลท์สำคัญของตัวระบบ ซึ่งรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และยังมีส่วนของเว็บแอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้จากทุกระบบปฏิบัติการ เช่น iOS และ Windows เป็นต้น ถือเป็นผลงานต้นแบบที่จะนำไปสู่คุณภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้อยู่อาศัยยุคใหม่ และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในการจะนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.news.rmutt.ac.th/?p=54883
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


นศ.มทร.ธัญบุรี สร้างระบบ ‘มอนิเตอร์การใช้ไฟฟ้าในบ้าน’ ผ่านมือถือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง