ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครสวรรค์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จำเนียร กลิ่นนิ่มนวล มันทนา กลิ่นนิ่มนวล
คำสำคัญ ไร่นาสวนผสม;แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง;ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
หน่วยงาน บ้านเลขที่39/1 หมู่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย คุณป้าสาวและคุณลุงเนียร ทั้งสองใช้ชีวิตคู่ด้วยการทำไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยการเรียนรู้จากสถานที่หลายแห่ง จากนั้นจึงใช้ผืนดินจำนวน 8 ไร่ สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตร มีกิจกรรมหลายชนิด ทั้งเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เป็ด ห่าน เพาะเห็ด ทำนาอินทรีย์ และปลูกพืชหลายชนิด มีการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ ทดลองทำนาด้วยวิธีทางธรรมชาติ หันมาใช้เป็นอินทรีย์แทน พลังงานได้จากการใช้เชื้อเพลิงด้วยการเผาถ่านแทนการใช้แก๊สหุงต้มทำเป็นเตาคู่ วัสดุที่นำมาเผาจะเป็นวัสดุจากการเหลือใช้ต่าง ๆ ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าลงได้ จะเห็นได้ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ทำกันภายในสวนหรือในไร่ สามารถนำมาใช้บริโภคได้ทั้งสิ้น หากวันใดมีมากและเกินความต้องการจะแจกจ่ายเพื่อนบ้านหรือบางชนิดสามารถถนอมไว้เพื่อใช้บริโภค เป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1469779191
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ไร่นาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครสวรรค์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง