ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Effects of extract of purple waxy corn alone and in combination with green tea extract on aflatoxin B1-induced hepatotoxicity
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Tichakorn Singto
เจ้าของผลงานร่วม Supatra Porasupatana , Wongwiwat Tassaneeyakul
คำสำคัญ HepG2;Purple corn;AFB1;Genotoxicity;Oxidative stress
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย and GST activity in AFB1-induced HepG2 cells. However, the combined effects of combined extract, it did not multiply the ability to reduce AFB1-induced toxicities of PWE.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


Effects of extract of purple waxy corn alone and in combination with green tea extract on aflatoxin B1-induced hepatotoxicity is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง