ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบอาคารประเภทโรงแรมโดยแสดงอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับมรดกชุมชนเมืองและความเป็นไปได้ทางการตลาด : กรณีศึกษาถนนเยาวราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Miss Kannika Sanguansintukul
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ Architectural Identity,Urban Heritage,Marketing Opportunity,Marketing Mixes
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม มรดกชุมชนเมือง และความเป็นไปได้ทางการตลาดบนพื้นที่ถนนเยาวราช โดยผ่านการนำเสนอด้วยแบบจำลองของโครงการประเภทโรงแรม เพื่อนำเสนอโครงการที่แสดงอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับมรดกชุมชนเมืองและมีความเป็นไปได้ทางการตลาด ด้วยวิธีวิจัย 3 วิธีคือการลงพื้นที่ สำรวจและสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนและกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำมาสู่การวางผัง การจัดพื้นที่ใช้สอย และการศึกษาความเป็นไปได้ในทางการตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://203.131.219.242/cdm/search/collection/thesis/searchterm/Kannika%20Sanguansintukul/order/nosort
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การออกแบบอาคารประเภทโรงแรมโดยแสดงอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับมรดกชุมชนเมืองและความเป็นไปได้ทางการตลาด : กรณีศึกษาถนนเยาวราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง