ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL STITUTIONS ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS MODEL FOR THE VISUALLY IMPAIRED PERSONS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Dr. Pramuan Ploykamonchun
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL STITUTIONS, ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS MODEL, THE VISUALLY IMPAIRED
หน่วยงาน Northern School for the Blind Under the Patronage of the Queen, Arruk Road, Amphur Muang Chaingmai, Thailand 50200 Tel.053-278009 Fax. 053-815137
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย there are the principle of model, the objective of model, the system and mechanism of model, the operating method of model, evaluation guideline of model and condition of model.3) The result of the effectiveness institutions administrative model for the visually impaired has overview possibility with the maximum level ( = 4.61) and the benefits has overview with the maximum level ( = 4.71)
ข้อมูลเพิ่มเติม www.cmblind.ac.th
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL STITUTIONS ADMINISTRATIVE EFFECTIVENESS MODEL FOR THE VISUALLY IMPAIRED PERSONS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง