ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ช่องทางความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เต็มสิริ ไทยฤทธิ์
คำสำคัญ ธุรกิจขนาดเล็ก;ระบบขายสินค้าออนไลน์
หน่วยงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทำให้การสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้รับความนิยมมากขึ้น จุดเริ่มต้นเกิดจากแนวคิดที่มีผู้ต้องการเก็บรวบรวม หรือจัดทำโปรแกรมสืบค้นเพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ไว้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความรู้และง่ายต่อการสืบค้น ตามความต้องการของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่นับวันจะมีเพิ่มขึ้น เว็บไซต์ค้นข้อมูลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเช่น Google, Yahoo! Search และ MSN Search ซึ่งได้กลายเป็นช่องทางการเปิดขายหน้าร้านบนอินเตอร์เน็ตให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่มีระบบขายสินค้าออนไลน์ นับเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้าที่เข้าถึงผู้ซื้อมากที่สุดแหล่งหนึ่ง ผู้ประกอบการล้วนต้องการให้เว็บไซต์ของตนอยู่อันดับต้นๆ ในหน้าสืบค้นข้อมูลโดยมุ่งหวังให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของตนเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tei.or.th/publications/2014-download/2014-TBCSD-Greenbusiness-y8-2.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ช่องทางความสำเร็จของธุรกิจขนาดเล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง