ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง จับตาเศรษฐกิจจีนก่อนเปิดตลาด AEC
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิชญ์วลัญชน์ เอกเผ่าพันธุ
คำสำคัญ เศรษฐกิจจีน;ตลาด AEC
หน่วยงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างประเทศในจีน ทำให้เกิดการพัฒนาโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สีจิ้นผิง ได้เลือกพัฒนา “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21” (ช่องทางการค้าผ่านทางทะเลจีนใต้ลงมายังช่องแคบมะละกา ผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งทางทะเล ระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนกับกลุ่มอาเซียน โดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแกนนำในกลุ่มอาเซียนและเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาททะเลจีนใต้กับ 4 ประเทศในกลุ่มอาเซียน (เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน) อีกทั้งท่านผู้นำจีนได้จัดตั้งกองทุน China-ASEAN Marine Cooperation Fund วงเงิน 3 พันล้านหยวน เพื่อสร้างความร่วมมือทางทะเลกับกลุ่มอาเซียน เช่น การวิจัยทางทะเลและปกป้องสิ่งแวดล้อม การค้นหาและการให้ความช่วยเหลือ การต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติ เป็นต้น หากจีนสามารถผลักดันเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ได้สำเร็จ จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทางน่านน้ำของแต่ละประเทศ มีทางเรือที่ทันสมัย และความสะดวกในการบริการขนส่งทางทะเลที่ดีขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.tei.or.th/publications/2014-download/2014-TBCSD-Greenbusiness-y8-2.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


จับตาเศรษฐกิจจีนก่อนเปิดตลาด AEC is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง