ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ลักษณะการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อประเมินอัตราและชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์ที่มีปูนตกค้าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พหล รักสำรวจ
เจ้าของผลงานร่วม ศุภิฌา ธนะจิตต์ , สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม , วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล
คำสำคัญ ทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต;หินฟอสเฟต;ดินเปรี้ยวจัด;การดูดซับฟอสฟอรัส
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ทำการศึกษาการตอบสนองของข้าวพันธุ์ กข.43 ที่ปลูกในดินองครักษ์ที่มีปูนตกค้าง ต่ออัตราของฟอสฟอรัสที่ได้มาจากลักษณะการดูดซับฟอสฟอรัสของดิน ได้แก่ ที่การดูดซับฟอสฟอรัสสูงสุดของดิน (802 มก.ฟอสฟอรัส/กก.) ที่ครึ่งหนึ่งของการดูดซับฟอสฟอรัสสูงสุดของดิน (401 มก.ฟอสฟอรัส/กก.) ที่ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในสารละลายดิน 0.2 มก./ลิตร (398 มก. ฟอสฟอรัส/กก) และเปรียบเทียบชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัส 2 ชนิด ผลการศึกษาพบว่า การใช้ทริปเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟตเช่นเดียวกันกับการใส่ฟอสฟอรัสในอัตรา 802 มก./กก. ส่งผลให้ข้าวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตน้ำหนักเมล็ดสูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้หินฟอสเฟตหรือการใส่ฟอสฟอรัสในอัตราอื่น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=04-Phahon.pdf&id=620&keeptrack=10
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้ลักษณะการดูดซับฟอสฟอรัสเพื่อประเมินอัตราและชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับข้าวที่ปลูกในดินองครักษ์ที่มีปูนตกค้าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง