ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิผลของการรับประทานเยลลี่ลูกหม่อนต่อระดับค่าแสดงปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจในหลอดเลือดของผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จุฑามาศ ทองใหม่
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม, ผศ.ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์, ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, ผศ.ดร.พัฒนียา ปรางทิพย์
คำสำคัญ ลูกหม่อน, เยลลี่, สารต้านอนมูลอิสระ, ภาวะความไวต่ออินซูลิน, พลาสม่ามาลอนไดอัลดีไฮด์หลังรับประทานอาหาร;MULBERRY FRUIT / JELLY / ANTIOXIDANT / INSULIN SENSITIVITY / POSTPRANDIAL PLASMA MALONDIALDEHYDE
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ลูกหม่อนมีสารสำคัญทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระที่เป็นปัจจัยหลักในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จากการศึกษาพบว่าผงลูกหม่อนอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและสารมีฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ อีกทั้งเยลลี่ลูกหม่อนที่มีปริมาณผงลูกหม่อนถึง 14 กรัมยังเป็นที่ยอมรับในการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคด้วยคะแนนการยอมรับที่ 7-8 (ชอบปานกลางถึงชอบมาก) ทั้งนี้ประโยชน์จากการศึกษาจะช่วยทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางอาหารให้มีประโยชน์สูงสุดในด้านสุขภาพต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ประสิทธิผลของการรับประทานเยลลี่ลูกหม่อนต่อระดับค่าแสดงปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจในหลอดเลือดของผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง