ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ห่อหมกจากซูริมิในไส้คลอลาเจนสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิรวรรณ สายเป้า
เจ้าของผลงานร่วม กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ , ธงชัย พุฒทองศิริ
คำสำคัญ ผู้สูงอายุ;ซูริมิ;ห่อหมก
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การผลิตห่อหมกที่ใช้ซูริมิทดแทนเนื้อปลาบดที่ระดับ 100:0 เป็นสูตรที่มีค่าความแข็งสูง ปริมาณเกลือที่ 0.55 และการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส ความหวาน และความเผ็ดไม่แตกต่างจากการใช้ซูริมิทดแทนเนื้อปลาบดระดับอื่น แต่มีคะแนนความชอบด้านความเค็มและความชอบรวมเท่ากับ 4.03 และ 3.97 ตามลำดับ แตกต่างจากห่อหมกที่ใช้ซูริมิทดแทนเนื้อปลาในระดับอื่น จึงใช้สูตรห่อหมกที่ใช้สัดส่วนซูริมิต่อเนื้อปลาที่ 100:0 มาพัฒนาสูตรเพื่อบรรจุไส้คลอลาเจน ทำการปรับปริมาณซูริมิ 2 ระดับ คือร้อยละ 15 และ 30 ของปริมาณซูริมิในห่อหมก สูตรมาตรฐาน และลดปริมาณของเหลวลงจากสูตรมาตรฐาน พบว่า ค่าความสว่าง ค่าสีแดง และค่าสีเหลือง มีแนวโน้มลดลง แต่ไม่มีผลต่อปริมาณเกลือ และจากการทดสอบความพอดีด้วยวิธี Just About Right (JAR) พบว่า เมื่อเพิ่มสัดส่วนซูริมิ เนื้อสัมผัสมีความพอดี แต่ความหวานสูงขึ้น และมีความเค็มลดลง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.agi.nu.ac.th/conference/agiscijournal_vol49_no3(suppl)/agro/OF8_138-144.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ห่อหมกจากซูริมิในไส้คลอลาเจนสำหรับผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง