ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้สารสกัดจากสาหร่ายโพรงในผลิตภัณฑ์เจลลูกชิ้นปลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภัทิรา สุดเลิศ
เจ้าของผลงานร่วม วรางคณา สมพงษ์
คำสำคัญ สารสกัดจากสาหร่าย;Solieria robusta;เจลลูกชิ้นปลา;ซูริมิปลาฤาษี;ซูริมิปลาทรายแดง
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การเติมสารสกัดจากสาหร่ายโพรงร้อยละ 5 ในซูริมิปลาฤาษี ทำให้ค่า expressible water ลดลง (p < 0.05) ค่า gel strength และ hardness (p < 0.05) เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุม ขณะที่การเติมสารสกัดจากสาหร่ายโพรงร้อยละ 5 ในซูริมิปลาทรายแดงไม่ทำให้ค่า gel strength และค่าทางเนื้อสัมผัสแตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (p > 0.05) ผลการศึกษาโครงสร้างในระดับจุลภาคของเจลลูกชิ้นจากซูริมิทั้งสองชนิด พบว่า ตัวอย่างที่มีการเติมสารสกัดจากสาหร่ายร้อยละ 5 แสดงการเชื่อมต่อกันมากขึ้นของโครงสร้างตาข่าย 3 มิติและมีช่องว่างขนาดเล็กลง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/15118
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้สารสกัดจากสาหร่ายโพรงในผลิตภัณฑ์เจลลูกชิ้นปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง