ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สายฝน โพธิสุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม นฤมล มาแทน , วันชาติ ปรีชาติวงศ์
คำสำคัญ น้ำมันหอมระเหยจากกานพลู;เชื้อแบคทีเรียที่ทนความเย็น;ไข่ไก่;คุณภาพไข่
หน่วยงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย น้ำมันหอมระเหยจากกานพลูความเข้มข้น 40 ไมโครกรัมต่อกรัม มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทนความเย็นในไข่ไก่ได้ดีที่สุด โดยตรวจไม่พบแบคทีเรียที่ทนความเย็นในไข่ไก่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 45 วัน และไข่ไก่ที่เก็บรักษาในวัสดุดูดซับที่มีน้ำมันหอมระเหย จากกานพลูความเข้มข้น 40ไมโครกรัมต่อกรัม เมื่อนํามาต้มได้คะแนนการยอมรับจากผู้ทดสอบด้านกลิ่นและรสชาติที่ไม่แตกต่างจากไข่ต้มชุดควบคุม (P > 0.05) มีการเปลี่ยนแปลงค่าคุณภาพของไข่ไก่ระหว่างการเก็บรักษาเพียงเล็กน้อยและอยู่ในมาตรฐานของไข่ไก่ ไข่ไก่มีน้ำหนักลดลงเพียงร้อยละ 3.0 และมีค่าดัชนีไข่แดงเท่ากับ 0.41ซึ่งมากกว่าไข่ไก่ในชุดควบคุม (P 0.05) การใช้น้ำมันหอมระเหยจากกานพลูสามารถรักษาคุณภาพไข่ไก่ไว้ได้ยาวนานกว่าไข่ไก่ที่เก็บรักษาในความเย็นเพียงอย่างเดียว สารยูจีนอลซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ตลอดอายุการเก็บรักษา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2018082414181716.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูในบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อการยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง