ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของฟอลลิเคิลบนรังไข่ ลักษณะของคอร์ปัส ลูเทียม และการตกไข่ของโคขาวลำพูน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปุณณะวุทฒ์ ยะมา
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล
คำสำคัญ โคขาวลำพูน;ฟอลลิเคิล;การเปลี่ยนแปลงของฟอลลิเคิลบนรังไข่;การตกไข่
หน่วยงาน ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การติดตามการเปลี่ยนแปลงของฟอลลิเคิลบนรังไข่ด้วยเทคนิคการอัลตร้าซาวด์รังไข่ในตัวสัตว์ตามเวลาจริง (real-time in-vivo ovarian ultrasonography) ช่วยสนับสนุนความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของฟอลลิเคิลบนรังไข่ ลักษณะของ Corpus luteum และการตกไข่ ดังนั้นสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปออกแบบโปรแกรมฮอร์โมนเพื่อใช้ในการจัดการการสืบพันธุ์ (reproductive management) ในโคนางพันธุ์ขาวลำพูน ด้วยการควบคุมการพัฒนาของฟอลลิเคิล รวมทั้งเหนี่ยวนำการตกไข่ (ovulation synchronization) ได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของฟอลลิเคิลบนรังไข่ ลักษณะของคอร์ปัส ลูเทียม และการตกไข่ของโคขาวลำพูน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง