ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาระบบชลประทาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;ระบบชลประทาน
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย น้ำ ทรัพยากรอันมีค่าที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต อันเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่มีความต้องการของผู้ใช้น้ำที่หลากหลาย อีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์น้ำในหลายรูปแบบ เช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเน่าเสีย และน้ำเค็ม สำนักงานชลประทานที่ 11 จึงมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีพื้นที่ชลประทานกว่า 2,400,000 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และบางส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก นครปฐม สระบุรี ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ceDhbOuqdzY
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาระบบชลประทาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง