ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคกลาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เจ้าของผลงานร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กรมทรัพยากรน้ำบาดาล , กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคกลาง ภายใต้แนวคิด "บูรณาการ มีส่วนร่วม ความสมดุลและยั่งยืน ตามแนวทางเศรฐกิจพอเพียง" ตามนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ใช้เงินกองทุนในการสนับสนุนให้แก่ภาคเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร และสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาลของประเทศไทย สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและบูรณาการแบบมีส่วนร่วมได้จัดทำฐานข้อมูลที่มีความถูกต้อง นำไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบใน ระยะสั้นและระยะยาว โดยเลือกพื้นที่ 14 จังหวัดในภาคกลางเป็นพื้นที่นำร่อง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TB9VEXN58jM
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคกลาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง