ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา , ผศ.ดร.สิริรัตน์ ลีลาจรัส , รศ.ดร.จีน เดวิสัน
คำสำคัญ โรคหลอดเลือดสมอง;พฤติกรรมความตั้งใจ;การดูแลก่อนส่งถึงโรงพยาบาล;ความรอบรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง;BEFAST
หน่วยงาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย วีดีที่ใช้ประกอบการวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมการมาโรงพยาบาลช้า และ อาการสำคัญที่ผู้ป่วยต้องมาโรงพยาบาล คือ BEFAST
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=1phfQJam5N0
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง