ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นทอดปลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จริยา สุขจันทรา
เจ้าของผลงานร่วม สุไวบะห์ สะอิ , นูรีดา วาแต
คำสำคัญ เครื่องแกง;เครื่องปรุงขมิ้นทอดปลา;การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เครื่องปรุงขมิ้น เป็นส่วนผสมหลักในการปรุงเมนู “ปลาทอดขมิ้น” ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายโดยตรง จากการศึกษา พบว่า เครื่องปรุงขมิ้นทอดปลาที่มีส่วนผสมของเกลือ:ขมิ้น:ยี่หร่า ในอัตราส่วน 0.5:2:2 ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสสูงสุด คะแนนเฉลี่ยทางด้านกลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ และความชอบรวม เท่ากับ 7.05, 7.16, 6.94 และ 7.16 คะแนน ตามลำดับ แต่ควรลดความชื้นของส่วนผสมสดก่อนนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา พบว่า เครื่องปรุงขมิ้นทอดปลาที่บรรจุในถ้วยพลาสติก สามารถเก็บรักษาได้ไม่เกิน 3 วัน ณ อุณหภูมิห้อง และเก็บรักษาได้ 9 วันในสภาวะแช่เย็น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://wb.yru.ac.th/bitstream/yru/32/1/อ.จริยา%20สุขจันทรา%20ขมิ้นปลาทอด.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องปรุงขมิ้นทอดปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง