ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ขนมปังแท่งข้าวโพดสีม่วงอบกรอบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร, ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ, อ.ดร.วิภาวี ทูคำมี, ศ.ดร.กมล เลิศรัตน์, ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
คำสำคัญ ขนมปังแท่ง, ข้าโพดสีม่วง
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ขนมปังแท่งข้าวโพดสีม่วงอบกรอบ การประดิษฐ์นี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ข้าวโพดสีม่วง การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพที่อยู่ในรูปแบบที่พร้อมรับประทาน สะดวก ราคาถูกและเข้าถึงง่ายเพื่อนำไปสู่การทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบขนมปังแท่งจากต่างประเทศและเป็นการพัฒนาอาหารจากธัญพืชให้มีมูลค่าเพิ่มได้ รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการวิจัยเพื่อเป็นอาหารด้านสุขภาพในการลดภาวะแทรกซ้อนของเส้นประสาทส่วนปลายและภาวะต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวานต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ขนมปังแท่งข้าวโพดสีม่วงอบกรอบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง