ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “สันต้นแหน”หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก-ฟื้นฮีตเก่า เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บ้านสันต้นแหน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
คำสำคัญ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง;ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;บ้านสันต้นแหน
หน่วยงาน บ้านสันต้นแหน ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย ชุมชนบ้านสันต้นแหนได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพดำเนินการสร้างกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ปลูกผักปลอดสาร แรกเริ่มชาวบ้านทุกคนมุ่งทำงานหาเงินแล้วนำมาซื้อของกิน กว่าจะรู้ตัวหลายคนก็เป็นมะเร็งลำไส้ เบาหวาน ความดัน มีสารพิษตกค้างในเลือด จนเป็นความตื่นตระหนก และเกิดความต้องการผักปลอดสารเคมี จึงได้ขอใช้พื้นที่โรงเรียนร้าง 1 ไร่ครึ่ง ทำแหล่งเรียนรู้ชุมชน และตลาดสีเขียว ในชื่อ“ตลาดประชารัฐชุมชนบ้านสันต้นแหน” ไว้แลกเปลี่ยนสินค้า เพราะเชื่อว่าถ้ามีตลาดใกล้ชุมชน ชาวบ้านจะปลูกพืชผักปลอดสารเคมีมากขึ้น ช่วยลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ได้ทั้งสุขภาพที่ดี และช่วยประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการน้อมนำพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมาใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.northpublicnews.com/สันต้นแหนหมู่บ้านเศร/
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


“สันต้นแหน”หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก-ฟื้นฮีตเก่า เดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง