ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวบนบก สกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สันติ สาระพล
คำสำคัญ ความหลากหลาย;แคโรทีนอยด์;Trentepohlia;เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว;จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมีสิ่งแวดล้อมแบบทุ่งหญ้าสะวันนา มีสาหร่ายสีเขียวบนบกสกุล Trentepohlia 13 ชนิด โดยพบชนิดมากที่สุดในพื้นที่ต่ำ และในฤดูหนาว จำแนกความคล้ายคลึงกันเป็น 4 กลุ่ม และแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตแตกต่างกัน สาหร่ายชนิด T. rigidula เป็นชนิดโดดเด่นมากที่สุด มีเบตาแคโรทีนมากสุด และ T. monilia เติบโตดีสุดในอาหารสูตร ESM เท่านั้น และในสภาวะ พีเอช 7 เติมเปปโตน 1% ความเข้มข้นอาหาร 50% ปริมาณไนโตรเจนที่ -0.50 เท่า และปริมาณวิตามินบี 12 ที่ -0.50 เท่า ทำให้สาหร่ายเติบโตดีที่สุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวบนบก สกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง